HG. 856 din 16 August 2002 – Privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase


HG. 1061 din 10 Septembrie 2008 – Privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei


Legea 249 din 28 octombrie 2015 – Privind modalitatea de gestionarea a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje


Ordonanța de urgența nr.92 din 2021 privind regimul deseurilor