“Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu anunță publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a autorizației integrate de mediu actualizată pentru S.C. JIFA S.R.L. pentru activitățile desfășurate pe amplasamentul din județul Sibiu, municipiul Sibiu, str. Drumul Ocnei, nr.4. Decizia a fost luată în urma consultării autorităților membre C.A.T., întrunit în data de 18.01.2023, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu.

Decizia de emitere a autorizației integrate de mediu se va afișa la sediul Primăriei Municipiului Sibiu și Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu, pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu http://apmsb.anpm.ro și a titularului de activitate. Proiectul autorizației integrate de mediu poate fi consultat pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu http://apmsb.anpm.ro.

Observațiile publicului se primesc în scris la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu, din municipiul Sibiu, str.Hipodromului, nr.2A sau electronic la adresa office@apmsb.anpm.ro (în termen de 30 zile de la data primului anunț public)”.

———————————————————————————————————————————————————————————-

 

Societatea JIFA SRL titular al proiectului “Construire hale, extindere construcții existente, amenajări interioare – platformă betonată”, anunţă
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Sibiu  în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,
pentru proiectul
“Construire hale, extindere construcții existente, amenajări interioare – platformă betonată” propus a se realiza în
mun. Sibiu, str. Ștefan cel Mare, FN, jud. Sibiu. 

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sibiu, Sibiu, str. Hipodromului, nr.2A, jud.

Sibiu, în zilele de luni –  vineri, între orele 10-12, precum  şi la următoarea adresă de internet APM Sibiu http://apmsb.anpm.ro .

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului
pe pagina de internet a APM Sibiu.”