Politica de Confidentialitate JIFA SRL


Politica de Confidențialitate și de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal GDPR

Incepand cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 (GDPR). GDPR este o reglementare unică, direct aplicabilă în toate statele membre ale Uniunii Europene și înlocuiește Directiva 95/46/CE și, implicit, prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

JIFA SRL aplică o politică de confidențialitate și securitate a datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu prevederile GDPR, iar ca parte a angajamentului nostru pentru respectarea drepturilor persoanelor ale căror date personale le prelucrăm, vă transmitem mai jos informații relevante privind modul, scopul, temeiul legal și durata pentru care prelucrăm datele personale, precum și cu privire la drepturile de care beneficiați și modul în care puteți să exercitați aceste drepturi.

De ce și cum folosim datele cu caracter personal ?

Colectăm datele dumneavoastră de contact (nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail) pentru a interacționa cu dumneavoastră, de exemplu, la primirea unei solicitari de colaborare sau  transmiterea unei solicitări de colaborare sau a unui răspuns la o solicitare de colaborare, etc.

Cât timp prelucrăm datele dumneavoastră?

Păstrăm datele dvs. cu caracter personal pe o perioadă de 5 ani sau câ t prevede legislația în vigoare.  În tot acest timp, ne asigurăm că datele dvs. sunt păstrate în siguranță, iar în cazul unor breșe de securitate vom informa, în termenul legal (72 ore), atât autoritatea de supraveghere (ANSPDCP) cât și pe utilizatorii afectați.

Cui dezvăluim datele dumneavoastră?

JIFA SRL nu vinde, nu transferă, nu dezvăluie și nu permite accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal unor terți care nu au legătură cu activitatea sa. Putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal unor autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate de acestea.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

Aveți  posibilitatea,  în  anumite  condiții  prevăzute  de  către  GDPR,  să  exercitați

următoarele drepturi:

Dreptul de a fi informat: Prezenta notificare de protecție a datelor furnizează informațiile

pe care aveți dreptul să le primiți.

Dreptul de acces la date:  Vă rugăm să ne contactați daca doriți o confirmare că datele

dumneavoastră sunt prelucrate și dacă doriți să vedeți cum sunt gestionate. Nu este nicio taxă în acest sens iar răspunsul este furnizat în termen de o lună de la data cererii (cu excepția cazului în care cererea este nefondată sau excesivă).

Dreptul de rectificare: Vă rugăm să ne informați cu privire la orice dată pe care ați dori să o rectificăm și vom răspunde în termen de cel mult o lună de la data solicitării. Vom transmite modificările oricăror terțe părți care trebuie să le schimbe și vă vom informa că acest lucru a fost făcut.

Dreptul de ștergere: Puteți să vă exercitați dreptul de a șterge datele dvs. personale într-

un număr de situații (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care a fost creat sau vă retrageți consimțământul dvs.). Unde este posibil se va respecta toate aceste cereri, deși unele detalii fac parte din dosarele permanente ale JIFA care nu pot fi în mod rezonabil eliminate, conform legii.

Dreptul la restricționarea prelucrării: Puteți să ne spuneți că putem păstra datele dvs.,

dar trebuie să oprim prelucrarea. Acest lucru se poate cere atunci când doriți să verificați

corectitudinea datelor sau scopul procesării acestora.

Dreptul la portabilitatea datelor Datele dvs. se află înregistrate atât în format fizic cât și

electronic, în baze de date prelucrate manual. Noi vom face tot ce se poate pentru a furniza informații într-un format portabil, dar este puțin probabil că vom putea crea sisteme automate pentru a face acest lucru.

Dreptul de opoziție Dacă putem, vom opri procesarea datelor dvs. dacă vă opuneți

procesării bazate pe un interes legitim sau dacă în situația dumneavoastră personală apar situații care vă determină să vă exercitați acest drept (inclusiv profilarea). Vom opri procesarea datelor dvs. dacă vă opuneți procesării în scopuri de cercetare și statistici.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate  exclusiv pe  prelucrare  automată ,

inclusiv crearea de profiluri. Nu practicăm luarea deciziilor bazate pe prelucrarea automată a

datelor, inclusiv crearea de profiluri.

Puteți exercita drepturile menționate mai sus prin transmiterea unui e-mail la adresa office@jifa.ro.

Pentru  protejarea  datelor  dumneavoastră  cu  caracter  personal  și  a  intereselor

dumneavoastră, vă putem solicita informații suplimentare în scopul identificării dumneavoastră.

Confidențialitatea datelor dumneavoastră

Atunci când prelucrăm datele dumneavoastră utilizăm măsuri tehnice și organizatorice care  să asigure confidențialitatea, disponibilitatea  și corectitudinea  datelor  dumneavoastră.

Lucrăm în mod continuu pentru a asigură păstrarea măsurilor noastre de securitate la cel mai înalt nivel și ne angajăm să vă informăm la timp în cazul oricăror incidente de securitate ce ar putea să prezinte un risc semnificativ pentru drepturile dumneavoastră.

JIFA SRL tratează cu mare seriozitate protecția și securitatea datelor personale. Societatea depune toate eforturile rezonabile pentru a va proteja datele cu caracter

personal aflate in posesie sau sub controlul nostru prin stabilirea unor masuri rezonabile de securitate in vederea prevenirii accesarii, colectarii, utilizarii, divulgarii, copierii, modificarii pierderii, distrugerii, furtulului, utilizarii frauduloase si a altor riscuri similar.