Jifa -
Colectare Deșeuri

Societatea SC JIFA SRL si-a propus de la bun inceput sa actioneze in scopul protejarii mediului si in concordanta cu reglementariile legale in vigoare.

SC JIFA SRL colecteaza si transporta spre eliminare finala o serie larga de deseuri printre care:

Reactivi

Chimici toxici expirati, inclusiv substante necunoscute

PCB

Compusi bifenili policlorurati

Deseuri lichide

Emulsii, uleiuri, substante decapante.

Cine suntem

Despre JIFA

Alaturarea Romaniei la Uniunea Europeana presupune renuntarea la vechile practici de gestionare a deseurilor industriale si implementarea noilor metode in concordanta cu legislatia UE in domeniu. Baza legislativa in cadrul careia SC JIFA SRL isi desfasoara activitatea se preleveaza din Directivele Consiliului Europei referitoare la MANAGEMENTUL DESEURILOR transpuse in legislatia romana in concordanta cu STRATEGIA NATIONALA DE GESTIONARE A DESEURILOR:
– Decizia nr. 2000/532/CE, amendata de Decizia nr. 2001/119 privind lista deseurilor, (ce inlocuieste Decizia nr. 94/3/CE privind lista deseurilor si Decizia nr. 94/904/CE privind lista deseurilor periculoase), transpusa in romania prin HG nr. 856 din 16 august 2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;
– Directiva Cadru privind deseurile nr. 75/442/EEC, amendata de Directiva nr.91/156/EEC si Directiva nr. 91/689/EEC privind deseurile periculoase transpusa in Romania prin OUG nr. 78 din 16 iunie 2000 privind regimul deseurilor modificata prin LEGEA 426/2001;
– HG nr. 1061 din 10 septembrie 2008 – privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României

SC JIFA SRL are ca principal obiect de activitate:

CAEN 3811 – Colectarea deșeurilor nepericuloase
CAEN 3812 – Colectarea deșeurilor periculoase
CAEN 3821 – Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
CAEN 3822 – Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
CAEN 3831 – Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor (cu excepția VSU)
CAEN 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate
CAEN  3900 – Activități și servicii de decontaminare
CAEN 4677 – Comerț cu ridicata a deșeurilor și resturilor
CAEN 4941 – Transporturi rutiere de marfuri (inclusiv marfuri periculoase)
CAEN 5210 – Depozitări

In concordanta cu politica interna de mediu a Romaniei si implicit cu directivele Cosiliului Europei domeniul “Managementul deseurilor” devine incet in Romania ceea ce ar fi trebuit deja de mult timp sa fie si anume: o component de baza a activitatii economice per ansamblu, si trebuie vazut nu ca o sursa de cheltuieli suplimentare ci o cale pentru o viata calitativ mai buna si mai curata.

Societatea SC JIFA SRL si-a propus de la bun inceput sa actioneze in scopul protejarii mediului si in concordanta cu reglementariile legale in vigoare. Societatea detine contracte pentru eliminare finala cu o serie de operatori economici reusind astfel sa poata colecta o paleta foarte larga de deseuri.

Certificate ISO