Anunturi

Societatea comerciala JIFA SRL cu sediul in localitatea Avrig, str. Eroilor, nr.39, jud. Sibiu, anunta depunerea solicitarii de actualizare a autorizatiei integrate de mediu pentru punctul de lucru deschis in Sibiu, str. Drumul Ocnei, nr.4, jud. Sibiu. Activitatea se incadreaza in anexa nr.1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, punctul:

“5.5. – „Depozitarea temporară a deșeurilor periculoase care nu intră sub incidența pct. 5.4 înaintea oricăreia dintre activitățile prevăzute la pct. 5.1, 5.2, 5.4 și 5.6, cu o capacitate totală de peste 50 de tone, cu excepția depozitării temporare, pe amplasamentul unde sunt generate, înaintea colectarii.”

Informatiile privind impactul potential asupra mediului a activitatii pentru care se solicita emiterea autorizatiei integrate de mediu se pot obtine de la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu, str. Hipodromului, nr.2A, jud. Sibiu, zilnic de Luni-Joi, intre orele 8:00-16:30 si Vineri intre orele 8:00-14:00.

Observatiile, sugestiile si propunerile publicului se primesc in scris la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu sau prin e-mail la office@apmsb.anpm.ro pana la data de 30.09.2016 (30 de zile de la data anuntului public)